W ramach targów istnieje możliwość zaprezentowania przedmiotu swojej działalności,  dotychczasowych osiągnięć w formie prezentacji na scenie bądź przedstawienia swojej oferty i produktów poprzez stoiska wystawiennicze.

Warunkiem uczestnictwa w przedsięwzięciu jest zgłoszenie do 20 maja 2013 r. swojego udziału i podpisanie stosownego porozumienia określającego zasady współpracy.

Szczegółowych informacji na temat targów i warunków podpisania porozumienia udziela Wydział Obywatelski – Referat Organizacji Pozarządowych, Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 210 A, tel. 32/4785135 lub 32/4785151,              e-mail: organizacje@um.jastrzebie.pl