Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe akty prawne regulujące działalność organizacji pozarządowych w Polsce. Poruszone zostaną kwestie związane ze sporządzaniem podstawowych dokumentów takich jak: statut, protokół, uchwała czy umowa – zarówno

z pracownikami czy wolontariuszami jak i przyszłymi kontrahentami oraz dokumentów wewnętrznych (przykłady regulaminów, wzory uchwał). Wyjaśnione zostaną także problemy dotyczące obowiązków, jakie spoczywają na organizacjach pozarządowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla członków organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych działalnością w podmiotach ekonomii społecznej lub spółdzielni socjalnej z terenu Subregionu Zachodniego województwa śląskiego.

DATA:  20/05/2013

GODZINA: 16.00-20.30

MIEJSCE:   Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wrzosowa 12A,
 44-335 Jastrzębie-Zdrój; sala konferencyjna/parter.

ORGANIZATOR:  Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz catering.

Szkolenie jest bezpłatne.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenie swego uczestnictwa poprzez: przesłanie <media 8572>formularza zgłoszeniowego</media> na adres mailto:iprzybylska@um.jastrzebie.pl lub telefonicznie 32 471 95 55 do 14 maja br.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Szkolenie realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego