ZOD AGH prowadzi swoją działalność dydaktyczną w naszym mieście już 7 lat. Powstał on z inicjatywy władz miasta Jastrzębia-Zdroju i zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i stał się szansą edukacyjną dla młodzieży z naszego miasta i okolic.

Obecnie studiuje tu około 350 studentów na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii na kierunku Górnictwo i Geologia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Zajęcia dydaktyczne w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym prowadzone są przez kadrę dydaktyczną Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dla potrzeb procesu dydaktycznego wykorzystanych jest łącznie 11 sal wykładowych i wykładowo-ćwiczeniowych. Budynek wyposażony jest w bezprzewodową sieć internetową, z której studenci mogą korzystać za darmo.

W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym działa również Studenckie Koło Naukowe „Metan”. Zajmuje się ono zagadnieniami związanymi z górnictwem, a w szczególności wydobywaniem metanu z pokładów węgla i jego gospodarczego wykorzystywania. Organizowane są także zajęcia terenowe na kopalniach. Członkowie Koła Naukowego biorą udział w Sesjach Kół Naukowych organizowanych przez Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie.

Kalendarz rekrutacji na rok akademicki 2013/2014

 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA:

 

Rozpoczęcie rejestracji w internetowym systemie
e-Rekrutacja:

3 czerwca 2013 r., godz. 9.00

Zakończenie rejestracji w systemie e-Rekrutacja:

4 lipca 2013 r., godz. 15.00

Egzamin kwalifikacyjny z matematyki (dotyczy posiadaczy świadectwa "starej" matury):

5 lipca 2013 r., godz. 12.00

Zakończenie przyjmowania dokumentów:

8 lipca 2013 r., godz. 15.00

Ogłoszenie wyników kwalifikacji kandydatów:

9 lipca 2013 r., godz. 15.00

Przyjmowanie podań od zakwalifikowanych kandydatów oraz wydawanie decyzji o przyjęciu na studia:

od 10 do 27 lipca 2013 r. (sobota)

Dokonywanie wpisu na studia:

od 10 do 27 lipca 2013 r. (sobota)

Ogłoszenie ewentualnej uzupełniającej rekrutacji:

 

29 lipca 2013 r. godz. 15.00

 

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA:

 

Zakończenie rejestracji w systemie e-Rekrutacja:

12 lipca 2013 r., godz. 15.00

Egzamin kwalifikacyjny z matematyki:

5 lipca 2013 r., godz. 12.00

Zakończenie przyjmowania dokumentów:

15 lipca 2013 r., godz. 15.00

Ogłoszenie wyników kwalifikacji kandydatów:

16 lipca 2013 r., godz. 15.00

Przyjmowanie podań od zakwalifikowanych kandydatów oraz wydawanie decyzji o przyjęciu na studia:

od 17 do 27 lipca 2013 r. (sobota)

Dokonywanie wpisu na studia:

od 17 do 27 lipca 2013 r. (sobota)

Ogłoszenie ewentualnej uzupełniającej rekrutacji

 

29 lipca 2013 r., godz. 15.00

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji:

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jastrzębiu-Zdroju

ul. 1 Maja 61

44-330 Jastrzębie-Zdrój

Tel. 32 4764857

e-mail: zodj@agh.edu.pl

 www.zodj.agh.edu.pl

www.agh.edu.pl