Patronat nad konkursem objął prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój oraz Wydział Edukacji. Stroną organizacyjną przedsięwzięcia zajęli się: dyrektor ZS nr 12 Agnieszka Gałuszka, Wicedyrektor Cecylia Kieć, doradca metodyczny matematyki Ewa Szatkowska oraz wybrani nauczyciele matematyki pracujący w komisji konkursowej. Celem konkursu jest zbudzenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, wyłonienie talentów matematycznych oraz promocja uczniów zdolnych matematycznie. W konkursie mogli wziąć udział uczniowie z pierwszych i drugich klas. Konkurs odbywał się w dwóch etapach: szkolnym (6 lutego) i miejskim (8 maja). Do etapu miejskiego zakwalifikowało się 33 uczniów z 11 jastrzębskich gimnazjów. Uczniowie, którzy zmierzyli się z zawiłościami matematycznymi mieli do rozwiązania pięć zadań testowych  wielokrotnego wyboru i pięć  zadań otwartych o podwyższonym stopniu trudności. Czas na rozwiązanie zadań wynosił  90 minut.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Cezary Klimczuk  z Gimnazjum nr 4  

II miejsce ex æquo  – Anna Bernaś  z Gimnazjum nr 6 oraz Witold Walczak z Gimnazjum Sióstr Salezjanek

Wyróżnienia otrzymali:

Michał Trefoński – Gimnazjum nr 10

Agnieszka Odlewany – Gimnazjum Sióstr Salezjanek

Krzysztof Nowak  – Gimnazjum nr 12

Mistrz  wywalczył  puchar dla swojej szkoły, ufundowany przez Zespół Szkół nr 12.

Swoją obecnością uświetnili tę uroczystość przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Anna Toborowicz, inspektor Wydziału Edukacji Henryka Krypczyk  oraz zaproszeni nauczyciele jastrzębskich szkół.

Część artystyczną konkursu przygotowała młodzież Zespołu Szkół nr 12.