Konkurs organizowany przez Zespół Szkół nr 6 ma wyłonić wśród jastrzębskiej młodzieży przyszłych felietonistów, reportażystów czy też osoby przeprowadzające najciekawsze wywiady. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do pisania, wspieranie i promowanie twórczości dziennikarskiej i literackiej uczniów oraz zapoznanie uczniów z cechami i wymogami takich gatunków dziennikarskich jak felieton, reportaż i wywiad. Tegoroczna edycja konkursu dodatkowo ma na celu promowanie miasta Jastrzębia-Zdroju, szczególnie jego wyjątkowych miejsc, mieszkańców, historii oraz lokalnego patriotyzmu, co związane jest z obchodami 50. lecia miasta.

Uczestnik konkursu powinien samodzielnie napisać pracę na wybrany przez siebie temat:

– Gdybym był/-a prezydentem Jastrzębia-Zdroju… (felieton)

– „Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat” – ukochane jastrzębskie zakątki. (reportaż)

– Historia tego miasta, to moja historia. (wywiad z jastrzębianinem)

Jedna praca nie może przekraczać dwóch stron A4 wydruku komputerowego (czcionka 12, TNR). Prace w wersji elektronicznej zawierające dane autora: imię, nazwisko, klasę, szkołę, tel. oraz imię i nazwisko opiekuna, należy wysyłać na adres e-mailowy: najlepsze.pioro@o2.pl z dopiskiem „praca konkursowa”.

Prace należy przesyłać do 10 maja. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystego finału na przełomie maja i czerwca. Wyniki oraz zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie www.zs6sobieski.pl oraz w lokalnych mediach.