9 maja w kinie „Centrum” odbył się II Miejski Konkurs Profilaktyczny dla Przedszkoli „Jestem Bezpieczny i Dbam o Swoje Zdrowie”. Imprezę zorganizowała Straż Miejska oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta przy wsparciu Przedszkola Publicznego nr 11.

W pierwszym etapie konkursu przedszkolaki z 11 placówek wykazały się wielkimi zdolnościami plastycznymi,  a w drugim, na scenie kina, zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie. Ich występy oklaskiwała licznie zgromadzona publiczność.

Głównym celem przedsięwzięcia było promowanie poprzez sztukę i na pewno też zabawę, zdrowego stylu życia i bezpiecznych postaw, z którymi warto zaznajamiać się od najwcześniejszych lat życia. Z uwagi na  konkursowy charakter, oceny prac plastycznych i występów dokonało jury w składzie:  przewodnicząca Komisji Edukacji, Anna Toborowicz,  rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji, Magdalena Szust, zastępca komendanta Straży Miejskiej, Andrzej Salamon.

Licznie zgromadzona widownia miała okazję nie tylko zobaczyć jak przedszkolaki rozumieją opiekę nad swoim zdrowiem i bezpieczeństwem, ale też pobawić się  w rytm znanych przebojów, wspólnie z występującymi na scenie przedszkolnymi zespołami tanecznymi. Wszystkie dzieci które brały udział w powstawaniu prac plastycznych czy też występowały na scenie otrzymały drobny upominek, a wyróżnione przedszkolaki nagrody rzeczowe.

W ogólnej klasyfikacji konkursowej w tym roku zwyciężyło Przedszkole nr 10, drugie miejsce przypadło Przedszkolu nr 18, a trzecie miejsce zdobyło Przedszkole nr 2.

Gratulujemy wszystkim przedszkolakom fantastycznych występów i prac, a wychowawczyniom dziękujemy za tak dobre przygotowanie dzieci do konkursu.

Zapraszamy przedszkola do udziału w przyszłym roku!