Konwent AGH jest wyjątkowym w skali kraju ciałem kolegialnym działającym przy wyższej uczelni. Stanowi cenny organ doradczy uczelni, a odbywające się obrady są platformą wymiany doświadczeń na styku szkolnictwa wyższego z przemysłem oraz samorządami. Jego zadaniem jest m.in. kształtowanie modelu kształcenia pod kątem przyszłego pracodawcy oraz opiniowanie kierunków działalności naukowo-badawczej AGH.

Życzę serdecznie, aby ta funkcja przyniosła panu zadowolenie i satysfakcję. Wyrażam nadzieję, że pana udział w pracach Konwentu przyczyni się do rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej i tym samym do rozwoju gospodarczego Polski – podkreślił prof. Tadeusz Słomka, rektor AGH.

Przewodniczącym Konwentu został wybrany prof. Antoni Tajduś, rektor AGH w latach 2005-2012, a wiceprzewodniczącymi: Aleksander Grad, PGE Energia Jądrowa S.A. oraz PGE EJ 1 Sp. z o.o. i Jacek Drabik, Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o. W skład Konwentu weszli też m.in.: Jerzy Miller, wojewoda małopolski, Jarosław Zagórowski, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i dr inż. Piotr Litwa, prezes Wyższego Urzędu Górniczego.