Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków

3. Przedstawienie przez Prezydenta Miasta informacji o finansowym stanie spółek z udziałem miasta, problemów związanych z ich funkcjonowaniem i działalnością.

4. Informacja zaproszonych przedstawicieli spółek na temat funkcjonowania spółek.

5. Dyskusja.

6. Odpowiedzi Prezydenta Miasta Mariana Janeckiego na pytania radnych i zaproszonych gości.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie posiedzenia

Sesja została zwołana na wniosek radnych klubu Platformy Obywatelskiej.