Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej informuje, iż wobec upływającego 7 lipca 2013 r. dwuletniego ustawowego zakazu zbywania akcji pracowniczych serii „A”, „C” i „D” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., podjął czynności mające na celu dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W okresie od 15 maja do 12 lipca działać będzie specjalna infolinia, pod którą będą udzielane informacje w tym temacie.  

Infolinia będzie działać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu: 32 756 2990.