Biblioteki się zmieniają i w XXI wieku nie przypominają tych sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Pomimo panowania Internetu i możliwości znalezienia tam prawie każdej informacji, nie możemy zapominać, jakim dobrem są książki. Sięgajmy zatem po nie jak najczęściej – powiedział otwierający konferencję doradca prezydenta miasta, Franciszek Piksa. O historii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju opowiedziała zebranym dyrektorka placówki, Maria Kucharska. Następnie można było wysłuchać prelekcji osób znających doskonale temat bibliotek, m.in. z Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, Uniwersytetu Warszawskiego czy Uniwersytetu Śląskiego.

Spotkanie bibliotekarzy z całego miasta, było okazją do wymienienia się swoimi doświadczeniami czy spostrzeżeniami na temat kierunku, w jakich dzisiaj idą biblioteki.

Konferencja odbyła się w ramach X Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.