Radni klubu Platformy Obywatelskiej, na wniosek których została zwołana sesja, zainteresowani byli informacją dotyczącą: Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S.A., Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach, Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A., TBS „Daszek”, Fundacji Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości, Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Katowickiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej S.A. i Spółki Obrotu Energią Sp. z o.o.

Jak podkreślił Krzysztof Baradziej, zastępca prezydenta, miasto jest zaangażowane finansowo w ośmiu spółkach prawa handlowego, a zatem nie we wszystkich podmiotach, o których była mowa podczas sesji. Istotne jest też to, że za spółki odpowiada zarząd, a nie prezydent miasta.

Radni wysłuchali informacji zaproszonych gości dotyczących funkcjonowania podległych im podmiotów, była to też okazja do zadawania pytań i dyskusji.