Roboty drogowe na I etapie DGP wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym zostały już zakończone. Do wykonania pozostało 150m na ul. Pszczyńskiej. Wykonano też w całości 6 obiektów mostowych. Trwają prace wykończeniowe wraz z humusowaniem i obsiewaniem traw. I etap, a więc odcinek o długości 3,2 km, przebiega od ul. Pszczyńskiej od strony gminy Pawłowice w kierunku ul. Rybnickiej, gdzie powstało skrzyżowanie typu rondo, do ul. Stodoły.

Na II etapie budowy DGP w trakcie realizacji są takie roboty jak: warstwy konstrukcyjne podbudowy, budowa obiektów inżynieryjnych (przepusty oraz wiadukty), wzmacnianie powierzchni gruntowej poprzez konsolidację dynamiczną, a także przebudowa urządzeń podziemnych typu: wodociągi, teletechnika, energetyka. Liczący ponad 5 km odcinek prowadzić będzie przez Pochwacie i ul. Długą, dalej wzdłuż składowiska odpadów pogórniczych „Pochwacie”, przetnie ul. Połomską, pobiegnie przez teren KWK Jas-Mos, za kopalnią skręci w lewo do ul. Wodzisławskiej w Mszanie.