Zapoczątkowane w 2011 roku spotkania tematyczne przedstawicieli Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa, funkcjonujących na co dzień w różnych obszarach życia społecznego, cieszą się dużym, zainteresowaniem i przede wszystkim przynoszą wymierne efekty w postaci m.in. zwiększonej ilości realizowanych przedsięwzięć w polsko-czeskim partnerstwie.

„Kultura, edukacja, sport, turystyka i rekreacja”  to tematyka pierwszego spotkania branżowego, które do Jastrzębia-Zdroju przyciągnęło ponad czterdziestu uczestników z obu stron granicy.  Podczas spotkania, zaprezentowany został  projekt  „Kino na granicy”, który od kilkunastu lat z powodzeniem realizowany jest na polsko-czeskim  pograniczu.  W  trakcie prowadzonych warsztatów uczestnicy spotkania wskazywali  obszary, które w ich przekonaniu warte są wsparcia działaniami projektowymi w transgranicznym partnerstwie. Pojawiły się także pomysły na wspólne projekty oraz padły deklaracje współpracy i realizacji wspólnych przedsięwzięć.