W projekcie uczestniczą szkoły i przedszkola z 8 krajów, takich jak: Turcja (ogólny koordynator projektu), Estonia, Grecja, Hiszpania, Łotwa, Polska, Rumunia oraz Włochy. Językiem roboczym jest język angielski.

Partnerzy wspólnie realizują kolejne zadania zawarte w projekcie zatytułowanym „Let’s play my ancestors chilgood game”.

W ramach projektu przedszkolaki uczone są poszanowania zasad oraz akceptacji różnorodności innych osób. Poznają dziedzictwo kultury innych narodów europejskich, szukają podobieństw między nimi, uczą się akceptować ich współistnienie i wyobrażać sobie ich wspólną przyszłość. Ucząc się prostych słów i piosenek w różnych językach europejskich dzieci oswajają się z różnorodnością języków i tradycji w Europie.

Udział w prestiżowym europejskim projekcie to ciekawe doświadczenie nie tylko dla dzieci, ale również dla nauczycieli. Podczas współpracy pedagodzy poznają system nauczania w każdym z krajów uczestniczących w projekcie Comenius i wymieniają się doświadczeniami dotyczącymi edukacji.

Spotkania, w których uczestniczą w trakcie programu, sprzyjają nowym, twórczym pomysłom na sposób realizacji celów edukacyjnych poprzez zabawę, zajęcia i prace plastyczne. Pedagodzy chętnie dzielą się doświadczeniami zdobytymi w trakcie trwania projektu.

Szczegółowe informacje o działaniach projektowych realizowanych w przedszkolu w ramach programu Comenius można zobaczyć na stronie internetowej projektu: http://comenius-lets-play-together.blogspot.com/

Konkretne cele działań w tym zakresie to między innymi:

– odkrywanie gier starszej generacji, dzięki którym dzieci uczą się czegoś nowego od dziadków, poprawiają więzi łączące dwa pokolenia, kształtują właściwą postawę i dobry kontakt między najmłodszym i najstarszym pokoleniem;

– wszechstronny rozwój poprzez fakt, że gry i zabawy: wprowadzają radosny nastrój, poprawiają stan zdrowia, tworzą jak najlepsze warunki do aktywnego wypoczynku, rozwijają sprawność fizyczną;

– wspieranie tożsamości narodowej i kultury poszczególnych krajów.

W związku z realizowanym projektem w dniach od 21 do 25 maja 31 osobowa grupa gości, w skład której wchodzi 23 nauczycieli i 8 uczniów, odwiedza nasze miasto i PP 17. Całe przedszkole uroczyście przyjęło ich 22 maja o godzinie 9.30 przed budynkiem,  zgodnie z polską tradycją,  witając chlebem i solą. Dzieci w strojach regionalnych powitały gości w ich narodowych językach, zaśpiewały hymn Polski, na pamiątkę wręczyły flagi naszego kraju. Następnie goście zwiedzili budynek przedszkola, uczestniczyli w zajęciach z dziećmi prowadzonymi przez nauczycielki oraz obejrzeli prezentację multimedialną o naszym mieście, systemie edukacji w Polsce oraz o działaniach podjętych dotychczas przez przedszkole w związku z realizowanym projektem. Otrzymali również materiały promujące przedszkole, nasze miasto i region.

Po posiłku składającym się z potraw regionalnych przygotowanych przez przedszkolne kucharki, goście odwiedzili Galerię Historii Miasta.

W trakcie pobytu zaplanowaliśmy im wiele atrakcji: zwiedzanie kopalni węgla kamiennego Borynia-Zofijówka-Jastrzębie, kopalni soli w Wieliczce, Krakowa i udział w festynie zorganizowanym przez nasze przedszkole z okazji jubileuszu 35-lecia placówki oraz 50-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu – powiedziała Halina Smaroń, dyrektorka przedszkola.

Uczestnictwo w programie to podniesienie prestiżu oraz promocja placówki oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola tym bardziej, że w całym województwie śląskim, w oparciu o dane uzyskane z Kuratorium Oświaty w Katowicach, projekty w ramach programu Comenius (w naborze na lata 2012-2014), realizują tylko trzy placówki przedszkolne.

Inf. nad. PP 17