Program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z m.in. działalnością statutową odpłatną, działalnością  gospodarczą, sponsoringiem, darowiznami finansowymi i rzeczowymi. Podczas szkolenia zostaną omówione zasady ubiegania się o środki publiczne oraz nastąpi przegląd dostępnych środków publicznych (środki ministerstw i urzędów centralnych) i  zewnętrznych źródeł finansowania (środki niepubliczne i prywatni grantodawcy).

Szkolenie przeznaczone jest dla członków organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych działalnością w podmiotach ekonomii społecznej lub spółdzielni socjalnej  z terenu Subregionu Zachodniego województwa Śląskiego.

Szkolenie poprowadzi Artur Gluziński – szkoleniowiec i wykładowca, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, uczestnik procesu oceny projektów złożonych   w ramach konkursów (m.in. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Norweski Mechanizm Finansowy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki), powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na  eksperta krajowego do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013.

DATA:  03.06.2013r.

GODZINA: 16:00-20:30

MIEJSCE:      Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wrzosowa 12A,
 44-335 Jastrzębie-Zdrój

ORGANIZATOR:  Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz catering.

Szkolenie jest bezpłatne.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenie swego uczestnictwa poprzez: przesłanie formularza zgłoszeniowego (w załączniku) na adres mailto:iprzybylska@um.jastrzebie.pl lub telefonicznie (32) 471 95 55 do 29 maja 2013r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.