Stoiska będzie można odwiedzić 21 czerwca w Hawierzowie i 22 czerwca w Karwinie.

Do udziału w tym przedsięwzięciu organizatorzy zapraszają jastrzębskie firmy chcące zaprezentować się na czeskim rynku.

Bliższych informacji nt. przedsięwzięcia udziela:

Wydział Polityki Gospodarczej i Promocji

Referat Programowania i Funduszy Pomocowych

tel. 32 4785 229, 32 4785 127