Szkolenie odbędzie się 13 czerwca w Restauracji BASZTOWA w Rybniku, ul. Nadbrzeżna 19, w godz. od 9.00 do 16.00. Trenerem prowadzącym szkolenie jest Tomasz Kłys. W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają szczegółowe informacje na temat:

– zasad kwalifikowalności kosztów personelu,
– zatrudnienia na podstawie kodeksu pracy,
– umów cywilno – prawnych,
– Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego, Karty Nauczyciela.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłoszenie uczestnictwa na formularzu zamieszczonym poniżej do 12 czerwca (godz.12.00) za pośrednictwem strony internetowej (zgłoszenie on-line), poprzez e-mail: info_rybnik@roEFS.pl lub faksem (32 756 95 37).

Udział w szkoleniu mogą wziąć wyłącznie osoby, które otrzymały od Ośrodka EFS oficjalne potwierdzenie zakwalifikowania się na szkolenie.

Maksymalna liczba uczestników szkolenia: 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenie jest bezpłatne. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają materiały informacyjne. Dojazd we własnym zakresie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.rybnik.roEFS.pl