Zespół składa się z 11 osób, w tym 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 2 radnych oraz 1 przedstawiciela Urzędu Miasta. Do kompetencji Zespołu należy opiniowanie polityki miasta wobec organizacji pozarządowych, wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych, przedkładanie Prezydentowi Miasta propozycji finansowych w zakresie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, monitorowanie i doskonalenie współpracy miasta z jastrzębskim III sektorem.

Organizacje pozarządowe w Zespole reprezentują:
1. Sołtysik Renata
2. Res-Siudzińska Jadwiga
3. Szereda Piotr
4. Kinasiewicz Andrzej
5. Piotrowicz Piotr
6. Fajkus Roman
7. Kordiak Elżbieta
8. Paraluk Joanna

Do Zespołu z ramienia Rady Miasta należą:
1. Andrzej Matusiak
2. Iwona Rosińska

Urząd Miasta reprezentuje Kierownik Referatu Organizacji Pozarządowych – Katarzyna Brzoza.

Kadencja przedstawicieli organizacji pozarządowych będzie trwać 2 lata, radnych Rady Miasta trwa 4 lata.

W załączeniu protokół z wyborów.