Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń powietrza a także zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

·         jednostki sektora finansów publicznych,

·         podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne.

Minimalna kwota dofinansowania to 170 tys. EUR tj. 704 157 PLN zaś maksymalna kwota dofinansowania to 3 mln EUR, tj. 12 426 300 PLN podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 10.06.2013 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców: 12.08.2013 r. godz.15:00

Więcej informacji na stronach www.mos.gov.pl