O godz. 14.30 rozpocznie się VIII sesja nadzwyczajna.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

4. Głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój”.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie posiedzenie.

Sesja została zwołana na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Wspólnoty Samorządowej. Projekt uchwały można znaleźć pod adresem:

http://www.bip.jastrzebie.pl/dokument.php?iddok=34779&idmp=3384&r=o

O godz. 15.00 rozpocznie IX sesja nadzwyczajna.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

4. Głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój”.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie posiedzenie.

Sesja została zwołana na wniosek radnych klubu Platforma Obywatelska. Projekt uchwały można znaleźć pod adresem:

http://www.bip.jastrzebie.pl/dokument.php?iddok=34761&idmp=3383&r=o

O godz. 15. 30 rozpocznie się X sesja nadzwyczajna.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

– zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

– zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój,

4. Wolne głosy i wnioski.

5. Zakończenie posiedzenie.

Sesja została zwołana na wniosek prezydenta miasta. Projekty uchwał można znaleźć pod adresem:

http://www.bip.jastrzebie.pl/dokument.php?iddok=34764&idmp=3385&r=o

http://www.bip.jastrzebie.pl/dokument.php?iddok=34763&idmp=3385&r=o

http://www.bip.jastrzebie.pl/dokument.php?iddok=34762&idmp=3385&r=o