Odwiedzający w trakcie tego wydarzenia będą mogli skorzystać z badań tj. pomiaru ciśnienia, czy też badania pulsoksymetrem, które zaproponuje szpital w wydzielonym na ten cel stoisku. Celem zbiórki publicznej jest zgromadzenie części środków finansowych na przeniesienie Oddziału Pediatrycznego, który mieści się przy ul. Krasickiego 21 do gmachu głównego Szpitala przy ul. Jana Pawła II 7.

 Kilka słów nt. Oddziału Pediatrycznego: Oddział Pediatryczny to brakujący “Piąty element” niezbędny do zapewnienia kompleksowości usług dla dzieci w siedzibie głównej szpitala. Dlatego potrzebna jest zmiana lokalizacji Oddziału Pediatrycznego, a tym samym stworzenie lepszych warunków leczenia i diagnozowania dzieci na każdym etapie ich rozwoju.

 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju jest jednostką wieloprofilową, której usługi dedykowane są zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom. Najmłodszym oferowane jest pełne zabezpieczenie od chwili poczęcia do osiągnięcia pełnoletności: od Szkoły Rodzenia, Oddziału Położniczo – Ginekologicznego, poprzez Oddział Neonatologiczny, Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej aż do Oddziału Pediatrycznego.

W budynku Szpitala przy Alei Jana Pawła II 7 znajdują się:

Szkoła Rodzenia, Oddział Położniczo – Ginekologiczny, Oddział Neonatologiczny, Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej. W  budynku Szpitala przy ul. Krasickiego 21 zlokalizowany jest:

Oddział Pediatryczny.

Aby wspomóc to przedsięwzięcie można również przesyłać środki finansowe na wskazane poniżej konto:

 Getin Noble Bank S.A. 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002

z dopiskiem "…dla Oddziału Pediatrycznego…"