Wychodząc naprzeciw potrzebom polskiej transplantologii oraz realizując główne założenia Ministerstwa Zdrowia, Polski Bank Komórek Macierzystych prowadzi akcję pozyskiwania komórek macierzystych z krwi pępowinowej dla dawcy niespokrewnionego pn. „Dni Krwi Pępowinowej”.  Inicjatywa organizowana jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej „Polgraft”. Jej głównym celem jest zwiększenie zasobów komórek macierzystych z krwi pępowinowej przechowywanych w banku publicznym.