Zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni i wjazdów, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, budowę chodnika oraz przebudowę wjazdów posesyjnych. Oprócz tego wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, a także przebudowane będą oświetlenie uliczne i gazociągi pod drogą.

Prace kosztować będą prawie 993 tys. zł i potrwają do końca listopada.