Porządek obrad:

1. Otwarcie uroczystej sesji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z okazji 50-lecia nadania praw miejskich.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.

4. Wystąpienie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

5. Uhonorowanie Przewodniczących Rady Miasta i Prezydentów Jastrzębia-Zdroju w minionym 50-leciu.

6. Rys historyczny Jastrzębia-Zdroju – kierownik Galerii Historii Miasta.

7. Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z okazji 50-lecia nadania praw miejskich.

8. Zakończenie obrad sesji.