Na odcinku ulicy Cieszyńskiej wykonana zostanie nakładka asfaltowa. Prace obejmą frezowanie istniejącej nawierzchni i położenie nowej warstwy mineralno-asfaltowej.