Konieczność wyborów podyktowana jest faktem, że jedna osoba została odwołana z zarządu, natomiast dwie złożyły rezygnacje.