Sekcja Seniorów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jastrzębiu-Zdroju, prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój wraz z Wydziałem Edukacji zapraszają do udziału w akcji zbiórki „starych” okularów w ramach projektu „One Sight – Podaruj innym radość widzenia!”. Zgromadzone okulary będą mierzone, czyszczone i segregowane zgodnie z wadą wzroku w specjalnych centrach recyklingowych, aby podczas misji charytatywnych Fundacji „One Sight” wolontariusze mogli dobrać potrzebującym mieszkańcom krajów Trzeciego Świata, po wykonaniu wcześniejszych bezpłatnych badań, odpowiednie okulary korekcyjne.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, by przekazywali używane okulary do pojemników przeznaczonych na ten cel w jastrzębskich przedszkolach, szkołach oraz w Urzędzie Miasta. Pojemnik na zbiórkę okularów znajduje się w sali obsługi klienta przy Informacji.

Jak dotąd przeprowadzono 170 misji do krajów najbardziej potrzebujących – Chin, Tajlandii, licznych państw w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Mamy nadzieję, że wspólnym zaangażowaniem i chęcią dzielenia się „radością widzenia” przyczynimy się do kolejnych misji charytatywnych.