W/w spotkanie odbędzie się w dniach 17–18.06.2013 roku w sali Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach ul. M. Kopernika 8. Podczas konferencji przedstawione zostaną  trzy panele praktycznych porad i wskazówek wspomagających rozwój firmy. Zainteresowani uczestnicy będą mogli również skorzystać z  bezpłatnego doradztwo biznesowe.

 Wszelkich  informacji  dotyczących spotkania udzielają pracownicy Centrum Informacji  i Promocji w Gorzycach – WDK Gorzyce, tel. 32 45 14 481, e-mail: cip_gorzyce@o2.pl.  

Szczegóły konferencji znajdują się w załączniku.