Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu albumu ze zdjęciami roślin w szacie wiosennej z najbliższego otoczenia szkoły uczestnika. Konkurs miał na celu pobudzanie i rozwijanie zainteresowań związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz zdobycie umiejętności obserwacji otoczenia przyrodniczego.

Po ocenieniu prac i podliczeniu punktacji komisja zadecydowała o przyznaniu nagród:

Zespołowi uczniów z klasy IIa ze Szkoły Podstawowej Nr 20
Zespołowi uczniów z klasy IIb ze Szkoły Podstawowej Nr 20
Bartłomiejowi Porębskiemu ze Szkoły Podstawowej Nr 3
Marcie Sacewicz ze Szkoły Podstawowej Nr 10

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.