Celem projektu było poznanie kultury i tradycyjnej muzyki poszczególnych krajów, doskonalenie umiejętności muzycznych i wokalnych uczniów oraz przygotowanie wspólnego utworu, jako produktu końcowego projektu. Przez dwa lata podczas wymiany uczniowie i nauczyciele poznawali tradycyjne pieśni i tańce narodowe, uczyli się grać, śpiewać, tańczyć i wspólnie bawić. Wartością dodaną projektu było udoskonalenie umiejętności językowych wszystkich uczestniczących w projekcie. Największe zaangażowanie widoczne było przy tworzeniu produktu końcowego. Utwór pod tytułem „Music Bridges”, skomponowany przez nauczycieli, uczniowie uczyli się grać i śpiewać w języku angielskim. Koncert finałowy pokazał wysoki poziom artystyczny uczniów niepełnosprawnych i ogromne zaangażowanie wszystkich nauczycieli.

Inf. nad. ZSS