Przyjechali  do  nas  goście  z  Niemiec,  Anglii, Walii,  Hiszpanii,  Portugalii,  Grecji,  Włoch  i  Irlandii.  Cała  zagraniczna  ekipa,  która  przybyła  do  nas  na  początku  czerwca,  liczyła   w  sumie  39  osób, w  tym  17  nauczycieli  i  22  uczniów.

Najważniejszym  celem  wizyty  tak  licznej,  europejskiej  grupy  w  naszej  szkole  było  poznanie  polskich  tradycji,  zwyczajów,  świąt,  tańców  narodowych.  Służył  temu  program  wizyty,  przygotowany  przez  nauczycieli,  rodziców  i  uczniów  naszej  szkoły.

W  pierwszym  dniu  zagraniczni  goście  powitani zostali  na  sali  gimnastycznej  w  tradycyjny,  polski  sposób – chlebem  i  solą  oraz  wysłuchali  wiązanki  polskich  i  śląskich  piosenek  ludowych.  Zwiedzali   także  szkołę,  uczestniczyli  w  lekcjach   i  różnych  zajęciach  plastycznych,  muzycznych  i  teatralnych  wraz  z   polskimi  kolegami.  Po   południu ,  na  sali  gimnastycznej   odbyły  się  gry  i  zabawy  sportowe,  w  których   rywalizowały  ze sobą   międzynarodowe  zespoły.

W  drugim  dniu  udaliśmy  się  wszyscy  na  jednodniową  wycieczkę  do  Krakowa,   w  czasie  której  oglądaliśmy   najważniejsze  zabytki  dawnej  stolicy  Polski. 

W  środę  zwiedzaliśmy  zabytkową  kopalnię  srebra  w  Tarnowskich  Górach.  Po  południu  folklorystyczny  zespół  Sari  z  Żor,  zaprezentował  naszym  gościom  różne  narodowe  tańce  polskie  takie,  jak:  trojak,  krakowiak,  kujawiak  czy  oberek.  Ogromne  wrażenie  na  wszystkich    zrobiło  bogactwo  i  kolorystyka  polskich  strojów  ludowych.   Sesja  zdjęciowa  z  tancerzami  trwała  prawie  40  minut.

W  ostatnim  dniu  wizyty  nasi  goście  złożyli  wizytę  w  Galerii  Historii  Miasta,  gdzie  zapoznani  zostali  z  dziejami  naszego  miasta  i  regionu.   Wielkim  przeżyciem  dla  uczniów  naszej  szkoły  były  lekcje  przeprowadzone  we  wszystkich  klasach  przez   zagranicznych  nauczycieli.  Uczyli  oni  ich  między  innymi  podstawowych  zwrotów  w   różnych  językach  europejskich,   najbardziej  popularnych  piosenek  z  ich  krajów,  czy  też  elementarnej  wiedzy  na  temat  geografii   różnych  państw  europejskich.   Najwięksżym  aplauzem  cieszyła  się  lekcja  wychowania  fizycznego  przeprowadzona  w  klasie  drugiej  przez  nauczyciela  z  Anglii –  Shauna  Bella.

Kulminacyjnym  momentem  całej  wizyty  był  Bal  Comeniusa,  który  miał  miejsce  w  czwartek ,  wieczorem.  Zgodnie  z  dawną ,  polską  tradycją  rozpoczął  się  on  polonezem,  który  tańczyli  razem  polscy  i  zagraniczni  uczniowie.   W  czasie  tej  imprezy  uczniowie  i  nauczyciele  z  europejskich  krajów  prezentowali  piosenki  i  tańce  ze  swoich  krajów.  Hiszpanie  zaśpiewali  hymn  Katalonii  i  klubu  piłkarskiego  FC  Barcelona;  grupa  niemiecka  wykonała  polkę  ze  Spreewaldu;  Portugalczycy  taniec  z  miasta  Leiria;  Grecy  odtańczyli  Zorbę  i  dwa  inne  tańce;  nauczycielka  z  Włoch  zaśpiewała  tradycyjną ,  włoską  pieśń:  „  O  Sole  mio”.  Największy  podziw  wzbudził  jednak  śpiew  uczennicy  z  Walii  –  Elizabeth  Mwale,  która  wykonała  starą,  walijską  pieśn.   Szkoła  nasza  przygotowała  także  degustację  typowo  polskich  dań. 

Pomimo  fatalnej,  deszczowej  pogody,  gości  nasi  wyjechali   bardzo  zadowoleni  z  ogromnym  bagażem  niesamowitych  wrażeń  i  wspomnień.  Zawiązały  się  liczne  indywidualne  przyjaźnie  między  uczniami ,  jak  też  między  rodzinami.  Z  ich  relacji,  wynika  jednoznacznie,  że  wizyta  ta  wiele  ich  nauczyła  o  Polsce,  jej  kulturze,  historii  i  tradycji.  Zdecydowana  większość  z  nich  chce  wrócić  do  naszego  kraju  w  przyszłości. 

Koordynator  Programu Comenius

Sylwester Bizuga