Przez aklamację radni przyjęli również stanowisko z okazji 50-lecia nadania praw miejskich:

„Rok 2013 jest szczególnym w dziejach naszego miasta. Obchodzimy 50-lecie nadania praw miejskich. Uroczysta sesja Rady Miasta jest częścią uświetniającą całoroczne obchody upamiętniające te ważne wydarzenia.

Złoty jubileusz miasta Jastrzębie-Zdrój to zaledwie cząstka wobec ponad tysiącletniej, bogatej historii Państwa Polskiego. To także niezmiernie krótki okres w dziejach naszej Ziemi, korzeniami sięgający czasów średniowiecznych.

Ważnymi etapami w rozwoju Jastrzębia-Zdroju były: utworzenie w 1861 roku uzdrowiska i jego piękny rozkwit, zwłaszcza w dwudziestoleciu międzywojennym – jako perły uzdrowisk śląskich oraz odkrycie w latach pięćdziesiątych XX wieku bogatych złóż węgla kamiennego.

Ostatnie wydarzenie zaowocowało decyzją o budowie kopalni i przekształceniu kilkutysięcznej miejscowości uzdrowiskowo-rekreacyjnej w stutysięczne miasto przemysłowe.

Współdziałanie od pokoleń mieszkańców tej ziemi z przybyszami z całej Polski przyniosło wspaniałe rezultaty. Powstały kopalnie węgla kamiennego oraz zostało zbudowane od podstaw nowoczesne miasto. W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, dzięki zdecydowanej postawie górników i innych mieszkańców Jastrzębia-Zdroju walczących o prawo do wolności i godności, doszło do podpisania Porozumienia Jastrzębskiego oraz wygranego strajku w 1988 roku, które w konsekwencji spowodowało upadek komunizmu i odzyskanie przez Polaków niepodległości.

Tymi wydarzeniami wpisaliśmy się na trwałe na kartach historii Polski, Europy i Świata. Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój oddaje szacunek tym wszystkim, którzy przyczynili się do budowy i rozkwitu naszego miasta w minionym 50-leciu oraz w całych, historycznych dziejach wszystkich miejscowości tworzących dzisiejsze Jastrzębie-Zdrój.”