Walne zgromadzenie podziękowało ustępującemu prezesowi Tomaszowi Sielickiemu i jego zarządowi za cztery lata pracy. Podczas minionej kadencji udało się pozyskać dla szachów wielu sponsorów, przeprowadzić Indywidualne Mistrzostwa Polski oraz Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet z rekordowym funduszem nagród, rozpocząć pilotażowy projekt wprowadzenia szachów do nauczania szkolnego w czterech województwach, zreformować system przyznawania organizacji krajowych rozgrywek oraz zorganizować wiele ciekawych imprez szachowych, w tym cyklu rozgrywek „Szachiści grają dla…”, zakończonych wielkim finałem w siedzibie Senatu RP z udziałem parlamentarzystów i dzieci z całej Polski.

Do wielkich sukcesów należy wywalczenie przez Polskę organizacji dwóch największych imprez na kontynencie – zarówno drużynowych, jak i indywidualnych mistrzostw Europy w 2013 roku. Miłym akcentem był list przesłany przez arcymistrzynię Hannę Ereńską-Barlo, która przekazała prezesowi Tomaszowi Sielickiemu wyrazy uznania i podziękowania za cztery lata owocnej pracy na rzecz przywrócenia szachom należnego prestiżu oraz nowatorskie podejście do roli prezesa PZSzach.

Nowym prezesem został Tomasz Delega, który w poprzednim zarządzie sprawował funkcję wiceprezesa i sekretarza generalnego. Komisja wydała 64 karty do głosowania. Za kandydaturą Tomasza Delegi głosowało 51 delegatów, przeciw – 9, a 4 delegatów wstrzymało się od głosu.

Do nowego Zarządu PZSzach wybrani zostali

1. Jan Kusina – 59 głosów

2. Aleksander Sokólski – 51 głosów

3. Andrzej Matusiak – 49 głosów

4. Krzysztof Góra – 48 głosów

5. Bogdan Jeżak – 48 głosów

6. Małgorzata Wojciechowska – 48 głosów

7. Andrzej Modzelan – 47 głosów

8. Włodzimierz Schmidt – 44 głosy

9. Adam Dzwonkowski – 41 głosów

10. Anna Mrozińska – 38 głosów