Projekty powinny uwzględniać badania przemysłowe i wdrożenie nowatorskich usług i produktów na rynek.

Program wdrażany jest na dwóch ścieżkach:

  • In-Tech – dla konsorcjów i centrów naukowo-badawczych
  • Hi-Tech – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora wysokich technologii

Do rozdysponowania w konkursie przeznaczono 135 mln zł.

Wnioski będą przyjmowane w okresie: od 1 do 30 lipca 2013 roku

Więcej informacji znajduje się w ogłoszeniu konkursowym na stronie: www.ncbir.gov.pl.