Są to: konsorcjum firm PPUH Komunalnik Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, EKO – Mar Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju oraz PST Transgór S.A. z siedzibą w Rybniku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 lipca właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości. W zabudowie jednorodzinnej odpady segregowane zbierane są do worków. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach określa dopuszczalną pojemność worków od 60 do 120 l. Worki właściciel nieruchomości zakupuje we własnym zakresie w punktach handlowych posiadających je w swoim asortymencie bądź w firmie odbierającej odpady komunalne. Do żółtego lub przeźroczystego worka należy wrzucać plastik, metale i opakowania wielomateriałowe, niebieski lub przeźroczysty worek przeznaczony jest na papier, a zielony lub przeźroczysty na szkło.

W zabudowie wielorodzinnej odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach, odpady segregowane w pojemnikach: żółtym, zielonym i niebieskim.