Porządek obrad:

1. Otwarcie XII sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołów z VI, VII, VIII i IX sesji Rady Miasta.

4. Zgłaszanie interpelacji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

6. Informacja Prezydenta Miasta.

7. Informacja Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w I kwartale 2013 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

9. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie obrad sesji.