Dotacje otrzymają stowarzyszenia:

– Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodziców „Tęcza” – organizacja pleneru integracyjnego dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pn. „Jastrzębskie pocztówki”,  kwota  3 147 zł.

– Stowarzyszenie Kreatywnych Nauczycieli – organizacja zadania pn. „Międzyszkolny konkurs biologiczno-chemiczny”, kwota 1 120 zł.

– Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych „Wzrastaj” – organizacja warsztatów pn. „Wakacje z ceramiką”, kwota 1 650 zł.

Łącznie na realizację zadania publicznego z dziedziny edukacji przez organizacje pozarządowe przyznano kwotę w wysokości 5 917 zł.