Podczas zebrania omawiane będą m.in. takie zagadnienia jak nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz fundusz sołecki.