– Na powierzchni 767,2 m2 wykonywana jest nowa nawierzchnia ścieżek parkowych z łupków wysokogórskich, specjalnego żwiru wiążącego, kamienia naturalnego w kolorze beżowym, ograniczonych kostką granitową. Oprócz tego prowadzony jest remont murków z kamienia naturalnego-piaskowca w kolorze szarym – wyjaśnia prezydent miasta Marian Janecki.

Roboty elektryczne obejmują z kolei montaż nowych kabli oświetleniowych ziemnych, montaż nowych lamp oświetleniowych wraz z oprawami, czyszczenie, konserwację i malowanie istniejących słupów. Prace potrwają do jesieni, a ich koszt wynosi 300 tys. zł.