Celem drugiej części programu jest dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, realizowanych przez przedsiębiorców, prowadzących do efektywnego wykorzystywania energii lub uzyskiwania wymiernych oszczędności energii.

Zakres wspieranych inwestycji to:

  • Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej
  • Racjonalizacja zużycia energii cieplnej i gazu
  • Modernizacja procesów przemysłowych
  • Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością

Dofinansowanie może być udzielane w formie pożyczek pokrywających do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, w wysokości od 3,5 do 42 mln zł. Wysokość oprocentowania ustalono na poziomie WIBOR 3M – 100 pkt. bazowych, lecz nie mniej niż 3,5%. Minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wynosi 5 mln zł. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki. Pożyczka nie ulega umorzeniu.

Wnioski będą przyjmowane od 11.07.2013r do 09.08.2013r

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanie-energii/konkurs11ewe—czesc-2/