W dotychczasowej korespondencji spółka potwierdziła, że planowana jest likwidacja jastrzębskiego biura. „(…) proces optymalizacji sieci placówek obsługi klienta w Spółce trwa od 2011 r. Aglomeracja śląska do tej pory posiadała najwięcej biur, usytuowanych niemal we wszystkich większych miastach regionu. Wdrożona Strategia PGNiG na lata 2012-2014 zakłada likwidację jednostek nieekonomicznych biznesowo. W związku z powyższym nie widzimy aktualnie podstaw do zmiany decyzji w tej kwestii.” – poinformował Mariusz Niestrój, dyrektor oddziału, w piśmie z 24 czerwca.