W ramach obu form wsparcia PUP oferuje kwotę do 20 tys. zł. Powiatowy Urząd Pracy prowadzi od 29 lipca do 5 sierpnia nabór wniosków: o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej i o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

Bezrobotnych zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania PUP prosi o kontakt z doradcami zawodowymi przed złożeniem wniosku.

 

Regulamin i wnioski dostępne są na stronie PUP oraz w siedzibie Urzędu, dla bezrobotnych pok. 21 (II p.) oraz stan. 7,8 (I p.), dla podmiotów: pok. 11 (p. I).