Zgłoszenia przyjmowane są do 12 lipca od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie MOSiR-u przy ul. Harcerskiej 14B w pokoju nr 6.