Radni podjęli uchwały w sprawach:

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój,

– zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok,

– określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

– udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na część nieruchomości wydzielonych w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.