Zadanie nosi nazwę „NIE- czy to łatwo powiedzieć”, a przyznana kwota dotacji wynosi 5 700 zł.

Zarządzenie prezydenta