Spółdzielnia socjalna jest formą przedsiębiorstwa posiadającego osobowość prawną. Zawiązać ją może 5 osób fizycznych lub osoby prawne. Wsparcie na założenie takiej spółdzielni w ramach projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” mogą otrzymać osoby pozostające bez zatrudnienia, pełnoletnie (w wieku aktywności zawodowej), zamieszkujące teren Subregionu Zachodniego województwa śląskiego. Zbieranie zgłoszeń będzie trwało do 16 września 2013 r. Szczegółowe informacje na temat oferty znajdują się w Regulaminie rekrutacji do spółdzielni socjalnych.

W najbliższym czasie zostaną zorganizowane spotkania informacyjne, w trakcie których wszyscy zainteresowani zakładaniem spółdzielni socjalnych otrzymają informacje o procedurze rekrutacyjnej. Dodatkowo będą mogli przedstawić wstępne pomysły na spółdzielnie socjalne. Informacje o terminie spotkań będą zamieszczane na stronach: cop.zory.pl, cris.org.pl oraz kooperatywa.org.pl.

Szczegółowych informacji dotyczących zgłoszeń udziela pani Janina Skarbek z Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (Żory, Osiedle Sikorskiego 52):
tel.: 32 739 55 12 lub 32 43 55 111
e-mail:  janina.skarbek@cop.zory.pl

Dokumenty do pobrania:
-Regulamin rekrutacji do spółdzielni socjalnych;
-Deklaracja uczestnictwa w projekcie;
-Karta oceny formularza rekrutacyjnego;
-Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego;
-Karta oceny rozmowy rekrutacyjnej;
-Formularz rekrutacyjny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego