W ramach testu emitowany będzie – dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołania alarmu.

W przypadku pojawienia się realnego zagrożenia na terenie województwa w dniu planowanego treningu, np. zagrożenie powodziowe, katastrofa z udziałem NSCH lub innego, zagrażającego większemu obszarowi województwa, trening zostanie odwołany.