Zakres prac obejmuje rozbiórkę starej nawierzchni, budowę kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie istniejącego wodociągu, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, przebudowę zajazdów publicznych oraz fragmentów chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Świerczewskiego.

Zadanie jest dofinansowywane przez KSSE w kwocie 200 tys. zł, a całkowita jego wartość to: 722.790,61 zł. Zakończenie prac planowane jest na październik 2013 roku.