Objazd będzie się odbywał ulicami: Wolności – DW 930 w Mszanie, Wiejską w Połomi i Gogołowej, Jastrzębską w Gogołowej i Rybnicką w Jastrzębiu-Zdroju.

Prace prowadzi JSW S.A.