Zajęcia rozpoczną się o godz. 18.00.

Organizatorami zajęć są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz JOGAjastrzebie.pl